Petroleum Well Control Equipment Co., Ltd.(PWCE)

Avledare

  • Avledare för brunnskontroll vid borrning i ytskiktet

    Avledare för brunnskontroll vid borrning i ytskiktet

    Avledare används främst för brunnskontroll vid borrning i ytskiktet vid prospektering av olja och gas.Omkastare används tillsammans med hydrauliska styrsystem, spolar och ventilportar.Strömmarna (vätska, gas) under kontroll överförs till säkra zoner längs en given rutt för att säkerställa säkerheten för brunnsoperatörer och utrustning.Den kan användas för att täta Kelly, borrrör, borrrörskarvar, borrkragar och höljen av vilken form och storlek som helst, samtidigt som den kan avleda eller tömma strömmarna i brunn.

    Avledare erbjuder en avancerad nivå av brunnskontroll, förbättrar säkerhetsåtgärderna samtidigt som borrningseffektiviteten ökar.Dessa mångsidiga enheter har en fjädrande design som möjliggör snabba och effektiva svar på oväntade borrutmaningar som översvämningar eller gasinflöde.